Как любопитството води до ново знание

 

Много от големите открития по света са плод на случайности. Една такава случайност ни е донесла знанието за това какви обувки са полезни и за какво трябва да внимаваме при избора на правилния размер.

През 1782 година холандския анатом Петер Кемпер публикува свой труд относно най-добрите обувки. Но как стига до тази тема? Няколко негови студенти отегчено един ден му заявяват, че вече няма какво повече да бъде обследвано – според тях науката вече е наясно с всичко и нищо не може да ги изненада. Тези самонадеяни студенти обаче са имали буден преподавател, който не е бил сляп дори за ежедневните неща. За да им докаже противното и за да им покаже, че може да се намерят интересни теми дори в тривиални и на пръв поглед скучни неща, той се заел с темата „Обувки“.

Така благодарение на неговото любопитство и наблюдение и до ден днешен ние използваме основната закономерност, която той е открил. А именно:
Кемпер открива, че при ходене кракът се удължава. Естествено, че в този случай правилната обувка трябва да е по-дълга от самото ходило. Обущарите по негово време все още не са наясно с това наблюдение и правят обувките точно толкова големи, колкото измерват и крака на клиента. За да им онагледи откритието си Кемпер очертава на лист хартия ходилото на човека, а на друг лист очертава подметката на обувката. При налагането на двата листа един върху друг дори на съмняващите се става ясно, че обувката е прекалено къса.

  Много от големите открития по света са плод на случайности. Една такава случайност ни е донесла знанието за това какви обувки са полезни и за какво трябва да внимаваме при избора на правилния размер. През 1782 година холандския анатом Петер Кемпер

Независимо от това дали Вашето дете се е научило да лази или не, то един ден прохожда. В началото детето се учи да се изправя, държейки се за Вас или за близка опора. Бъдете нащрек, но също така се въоръжете с

Преди повече от 200 години, през 1782 година, един холандски анатом стига до извода, че при ходене човешкият крак става по-дълъг отколкото е в спокойно състояние. Естественият извод от това негово откритие е, че обувките трябва да бъдат по-големи от